TR EN RU
YEO

Elmalı Solar Power Plant

Projenin Gücü Power of the Projects (kWp) 6 MW
Yıllık Enerji Üretimi Annual Energy Production (kWh) 8.400.000,00 kWh
Hane Tüketim Karşılığı Household Consumption Provision 2.800 Household
Kullanılan Panel Sayısı Number of
Panels Used
18.462 Panel
Engellenen Karbon Emisyon Miktarı Amount of Carbon Emissions Avoided 4.202.101,05 kg/year
Devreye Alınma Tarihi Commissioning
Date
April 2017
Antalya